• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Periode Senklassicisme (1760-1800) Fjern begrænsning Periode: Senklassicisme (1760-1800)

Søgeresultater

Nytaarlønske til Qverulus

Til Kronprindsen, d. 28. Jan. 1800

Til Freden, d. 29. Jan. 1800

Hymne til Fornuften

Citherspilleren

Erindring

Siælens Høisang

Andgatshymne

Hellebeks Harpe

Til Døden

Til Søvnen

Da hun var syg

Krigs-Sang, 1801

Orlogs Sang for Danmarks Søekrigere, 1801

Søkrigsvise, 1801

Særsynet, 1802

De foreenede Danskes Sang i Paris, Jan 1803

Afskeden

Til Fyrsterne. Ved Enden af det attende Aarhundrede

Sandsigelse

Til Frederik, Kronprinds af Dannemark, 1806

Til Maria, Kronprindsesse af Dannemark, 1806

Jomfru Elses Vise

Til Lilia [Hvad jeg har dybere tænkt, ...]

Den doppelte Himmelfartsdag, d. 1. Okt. 1806

Til Lilia [Naturen vilde Lyst, ...]

Til lille Signe

Forsvar for Orthodorien [Til lille Signe]

Hytten

Samklang

Den doppelte Brystnaal

Barnehimmelen

Agnete fra Holmegaard

Afskeds-Rosen

Den trufne Centaur til sin Lærling, 1806

Frederiksberg Slot, 1807

Baldurs Igienkomst

Sang for Kongen og Fædrelandet

Poesiens Oe

Giengangeren og han selv, eller Baggesen over Baggesen

Hector Klangfor til Paris Riimbeen

Min Gienganger og jeg selv. En poetisk Samtale

Ridder Ro og Ridder Rap

Paa de anonyme Angreb, April 1807

Brestrup og Resch, Mai 1807

Xenier, 1807

Over Steffens

Eivinds Drøm

Den Nordiske Kriger

Een! to! tre! Marsch

Bataillons-Marsch

Hær-Marsch

Havfrusukket

Min Aftensang i Frankrig, 1807

Knud Vidfadmes Svanesang, 1807

En nygammel Vise om den engelske Tyvs Indbrud paa Holmen, 1807

Gamle Jobs Sang paa Holmen

Em kort og fyndig Vise om Fregattyven, 1807

Kattegatssang, 1807

Knud Siællandsfar paa Landet og paa Vandet, 1807

Rimet og Herametret

Den franske Revolutions Historie i kort Begreb

Til Greven af Cramayel, 1810

Matrosmythologie, eller Vikinge-Drikkevise

Sang paa den 11te December 1811

Kronprindsesse Carolines Skaal, tredie Juledag 1811

Immanuel til Ida

Paradiisfuglen

Mit Lunes gamle Gield

Sophienholms Erindringer

Moses og Jesus [Tillæg til Bogen]

Til min Recensent

Alpe-Kiærmindet

Selskabs-Perial, 1813

Offersteenen, 1814

Dagens nyeste Anliggende

Telegraph-Rygtet

Til Herr Gely Latour

Kunsten i Negliee

Til de tre Familier, som havde iondbuden mig

Hans Mikkelsen Leve!

Den altfor strænge Critikers Indvending mod Beskyldningen for Pedanterie

Om en vis Peder Pedersen

Raad, som jeg desværre! ikke har fulgt

Det falske Krigsrygte

Nissen, som blev Varulv

Epigrammatisk Erklæring

Pindsvinet

Til min fiende paa Parnasset

Til Dagens Legio paa to

Patrioternes Mønster

Dødens Aftensang

Epilog til Forføreren

Noget for Noget

Digtervise

Maanens Klage

Forklaring af Dagens Angreb paa min Personlighed

Smaapennenes honette Ambition

Parodi paa T. C. Bruuns Angreb paa Grundtvig

Den af Rabbet saa kaldte Persona Miserabilis og af Bruun betitlede Jødernes Gienløser