Baggesen, Jens Min Gienganger og jeg selv. En poetisk Samtale