• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Worm, Jacob Fjern begrænsning Forfatter: Worm, Jacob

Søgeresultater

ALD HVIS PROTEST MAND HAFVER JMOD OG KRÆMERS HAFN. 1679.

ALLERUNDERDANIGST DEPRECATION OG AFFBITT

ALLERUNDERDANIGST SUPPLICATION

ALLERUNDERDANIGSTE SUPPLICATION

AUGUSTISSIMO PRINCIPI REGI AC DOMINO MEO CLEMENTISSIMO

Annike Bi

BAADS-MENDS ÆRE-DIGT OM DEN GYLDENE WIN-TAPPER-SVEND

Brev fra Jacob Worm til oberst Wulf Henrik Calneyn

CONTRA-SVAR PAA KINGOS KALOTVISE

Conclusio. Seyerverket settes till Huile.

Corollaria.

DA KINGO BLEF BISCOP

DELICATE DAMMERS NATURLIGE CONTRAFEI

DEN FØRSTE GRØDE, DEN FØRSTE FØDE, HØRER HERREN TILL, OG ER HANNEM HELLIG!

DEN UFORSTANDIGE HARE-FÆNGERS YDMYGSTE SUPPLICATION TIL DE JAGT-MYNDIGE

DEND DYREBARESTE DIAMANT

DEND FATTIGES KLAGE OVER GIERRIGHEDS PLAGE

DEND FROMME KONG DAVIDS FORKLARING

DOMINUS DOCTOR JOHANNES SVANINGIUS, per anagrarimata IS OVANS DONUM AC NITIDUS REGNI HONOS, OH! NON MINUS DOCTRINÆ DONIS GAVISUS.

Delicate Damers Naturlige Contrafait