• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Samling Grundtvigs Værker Fjern begrænsning Samling: Grundtvigs Værker Emneord Danmark Fjern begrænsning Emneord: Danmark

Søgeresultater

Kirke-Sange til Kronings-Dagen den 28de Juni 1840

Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 6. maj 1868

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840

Saga om Nor og hans Æt. Med et Kvad til mit Fædreland den 28 Jan. 1809

Dansk Tedeum

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

Hr. Tilskuer!

Fugle-Vise til Bonde-Frihedens Priis i Danske Samfund 1840

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie