[Olav Neve] Uddrag fra Nordenzons Forestilling om publiqve Verksteds-Huuse, eller Haandgiernings-Skolers Indretninger, hos Hospitaler, og Fattiges Forsorgs-Huuse, saa og hos Tugthusene, til nyttige Haand-Arbeider at bestille, […]

5. Adskillig slags fortinnet Bliktøy, saasom Haandlygter, Tragter, Potte- og PæleMaale, Pomper, Vandrøre eller Tagrender,