[Olav Neve] Uddrag fra Nordenzons Forestilling om publiqve Verksteds-Huuse, eller Haandgiernings-Skolers Indretninger, hos Hospitaler, og Fattiges Forsorgs-Huuse, saa og hos Tugthusene, til nyttige Haand-Arbeider at bestille, […]

At giøre Spinderokke, item at dreje Træfade, Skaaler og Talerkener, og andet meere saa- dant Drejer-Arbejde, særlig i Tugthuusene.