[Olav Neve] Uddrag fra Nordenzons Forestilling om publiqve Verksteds-Huuse, eller Haandgiernings-Skolers Indretninger, hos Hospitaler, og Fattiges Forsorgs-Huuse, saa og hos Tugthusene, til nyttige Haand-Arbeider at bestille, […]

Strømper, Nathuer, og Undertrøyer, vel og for endeel at giøre adskillige slags Knip- linger og Posementmager-Arbeide, men i sær, for grove og ubevante at væve Senge- Dækkener, Pak-Strie og til Korn-Sække, @item til Præseninger og Betræk & c.