[Olav Neve] Uddrag fra Nordenzons Forestilling om publiqve Verksteds-Huuse, eller Haandgiernings-Skolers Indretninger, hos Hospitaler, og Fattiges Forsorgs-Huuse, saa og hos Tugthusene, til nyttige Haand-Arbeider at bestille, […]

26. Grove Hattemagerier, ligesaa Reise-Ka- busser, samt de med Skind overtrækkede Hatte og Kabusser, som Fiskere meest bruger og behøver.