Uddrag fra [Una-Canger-Afhandling] 030-0060

foreslår altså et bedømmelsesudvalg bestående af mig selv, professor Diderichaen,elJ professor Hans Christla&rlåmf i&ofessor Hans Sørensen eller professor Sten, Jeg beklager meget, at $eg har bragt fakultetet i visse vanskelig- heder ved at give et så frit valg. Ligeledes beklager jeg, at Jeg, da Jeg f.t. er sygemeldt, ikke kan deltage i fakultetets møde d. 17. d.m. ^( /Besvarelsen vil blive sendt fra mig til aeny'bedøramer, som dekanats- kontoret elver ni* meddelelse om.