Borgia, Stefano BREV TIL: Wad, Gregers FRA: Borgia, Stefano (1795-04-10)

Oversættelse.

Roma10. April 1795.

Min meget kære Hr. WAD.

Jeg benytter mig af Hr. Engelbreths Hjemrejse til at sende Dem nogle Exemplarer af de ægyptiske Forsteninger og Foglietto Lettario di Mantove, som har omtalt dem med Ære, og da ogsaa de Herrer Münters og Schous Arbejder er omtalte i dette Blad, beder jeg Dem om at vise dem det.

s. 61Ved Hjælp af Hr. Engelbreth sender jeg Dem ogsaa Prøverne af de nyerhvervede Monumenter og nogle af de foregaaende for at faa en bedre Beskrivelse af dem. Hertil er ankommen Hr. Camara Brasiliano, Elev af Hr. Werner; han har undersøgt de ægyptiske Forsteninger, og endog beskrevet for mig nogle af de nyerhvervede, og han har gjort nogle Bemærkninger til dem, der allerede er trykt af Dem. Jeg sender Dem disse Beskrivelser og Bemærkninger, da mit Museum er anbefalet alene til Dem, hvorfor jeg venter fra Dem baade Beskrivelsen af de nylig erhvervede, og hvis De tror at burde gøre nogle Tilføjelser til dem, ved hvilke Hr. Camara har fundet noget nyt.

Naar De saa sender mig Beskrivelsen, beder jeg Dem angive mig de nøjagtige Steder, hvor de bør anbringes i den trykte Bog for ikke at gøre Fejl i Ordenen. Hr. Camara har ogsaa beskrevet den meget smukke Hyacinth, som jeg fik fra Ægypten, men jeg har endnu ikke faaet Oplysningerne om Lincurio\'et 1), der, efter hvad Strabo 2) siger, var almindeligt i Ligurien, som nu udgør en Del af det Genovesiske.

Jeg tror at have fremsat alt klart paa de fire vedlagte Blade, hvad De behøver for at forfatte mig Beskrivelserne og angive deres nøjagtige Plads i Bogen om Forsteningerne, paa denne Maade vil det efterhaanden gaa hurtigere og hurtigere, og man vil en Dag kunne trykke den igen med nye Bemærkninger. Mere har jeg ikke at meddele, og jeg forbliver Deres

S. Card. BORGIA.