Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Haandbog i Nyaars-Tidens Historie

D. 8de Decbr. 1841.