Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Kvædlinger eller Smaakvad

*Kbhvs. Skild. No. 81. 1808 i Anledning af 👤Molbechs to første Breve fra Sorøe, hvor han vemodig stirrede paa den svundne Middelalder, men lovede dog den nærværende Tid. At jeg ophøiede den Absalonske Tid meget for meget er aabenbart, men det er kun saa, fordi den lignede den nærværende formeget.