Grundtvig, N. F. S. N.F.S. Grundtvig Kvædlinger eller Smaakvad

📖 N.F.S. Grundtvig Kvædlinger eller Smaakvad

Offentliggjort første gang i Grundtvigs Værker version 1.9, november 2016

Dette er en betaversion til Det Kgl. Biblioteks tekstportal (august 2021).

Fuld version findes her: http://www.grundtvigsværker.dk

  • Ændret i version 1.13, november 2018
Tekstkilder
A Førstetrykket, 1815 (SJ: 251)
Tekstkilder
a88 “Gunderslev Skov”, 1808 (SJ: 88)
Tekstkilder
a93A Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer, 1808 (SJ: 93A)
Tekstkilder
a119 “Sagas Tempel”, 1809 (SJ: 119)
Tekstkilder
a149 Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie, 1810 (SJ: 149)
Tekstkilder
a182 Til Dannerkongen Frederik hin Sjette paa Hans Fødselsdag den 28de Januarii 1812, 1812 (SJ: 182)
Tekstkilder
a195 “Til Professor Sverdrup (Ved liden Regines Kiste i Dimmelugen)”, 1812 (SJ: 195)
Andre udgaver
PS Poetiske Skrifter 3
Andre udgaver
US Udvalgte Skrifter 3
Andre udgaver
VU Værker i Udvalg 7 og 9

Teksten er etableret af Kirsten Vad.

Punktkommentarer og indledning er skrevet af Kirsten Vad, redigeret af Ida Marie Klahn og Klaus Nielsen

Tekstredegørelse er skrevet af Kirsten Vad, redigeret af Klaus Nielsen og Henrik Yde

Tilsyn ved punktkommentarer og indledning dr.phil. Flemming Lundgreen-Nielsen

Copyright: Grundtvigs Værker