Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Kvædlinger eller Smaakvad

Ifølge 👤Flemming Lundgreen-Nielsen kan Grundtvig have fået ideen til Kvædlinger allerede i 1812 gennem et avisudklip fra Dagen, som 👤Povel Dons havde tilsendt ham (Lundgreen-Nielsen 1980, s. 516; Dons 1812). Dagen citerede den 4. januar 1812 en notits fra Fyens Stifts adresseavis den 31. december 1811 om Optrin af Nordens Kæmpeliv og nytårsgaven Saga. Notitsens forfatter udtrykte her ønsket om, “at man havde alle Hr. Forfatterens i Ugeblade o. s. v. omspredte Smaadigte samlede i eet Skrivt, hvis Udgivelse sikkert vilde være alle Grundtvigs Venner kjer” (s. 715).