Winther, Christian Uddrag fra Poetiske Skrifter

55 Holger Munk, saaledes i Winthers historiske Kilde og i Tycho de Hofmans »Historiske Efterretninger om velfortiente Danske Adelsmænd« (I, Side XXII). Hans rette Navn var Mogens Munk, se nu »Danske Adelsslægter« (VI, 251) og »Prospecter af danske Herregaarde« (II Hefte, 1844), hvor der gøres opmærksom paa Winthers Fejltagelse.