Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Saa en skønne Morgen stod der i de samme Blade, at nu havde den pukkelryggede Skomager taget Affære. Der blev straks gjort en Revy med megen Lystighed. Skomageren var at finde i den, og Folk lo sig den halve Forstand fra.