Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Det er midt paa Dagen og saa stille, som før alt levende skabtes. Sol og Sand og Bjærgets nøgne Væg gløder, og Luften flimrer som Stjernernes Skin.