Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Men pludselig slog den ene Gabet sammen om Jordbærret, saa det forsvandt i Sækken.