Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Og Manden nikkede og nikkede, som sad han og hørte paa sine egne Tanker,- og saa skød han sig.