Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

- Vis mig dine Hænder! siger Røsten fra Skoven og gaar gennem Stilheden som et stort Vingefangs Sus.