Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Saa tier Stemmerne længe.