Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Alligevel drog han videre og videre. For indvendig bar han paa et Billede, der var saa stolt og straalende og ungdommeligt, at det drev ham frem og holdt ham oppe, lokkede ham som Sejr og Fest og evig Sol, - Billedet af Æventyrets Fe.