Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Men da fandt Prinsen sig selv igen og saa frejdigt og ungt paa hende.