Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Og atter steg Sørgmodigheden ham til Hjærtet, og han greb om Haanden.