Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Prinsen stod med den hvide, kølige Haand i sin og saa ind i det blege, lysende Ansigt.