• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Emneord kirkehistorie Fjern begrænsning Emneord: kirkehistorie

Søgeresultater

Skriftemaal og Altergang

De syv Sakramenter

Et Par Ord i Anledning af den gamle Præsts Skrivelse til Fyens og Ribes kaarede Bispe (i Skilderiet No. 54 og 55)

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret

Den Christelige Daabspagt

Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen

Tro og Haab og Kjærlighed

Det christelige, aandelige og evige Liv

Forsagelsen i Daabs-Pagten

Den apostelige Troes-Bekjendelse i den christelige Daabspagt