Brun, Johan Lyder BREV TIL: Krarup, Frederik Christian FRA: Brun, Johan Lyder (1924-01-10)

Trondhjem 10/1—24

Kjære sogneprest Krarup.

Hjertelig takk til Dem og Deres hustru for den venlige hilsentil ordinationen 1 og for alle gode og varme tanker! — Det bleven stor høitidsdag, helt igjennem rik og harmonisk, utover hvadjeg hadde kunnet vente. Motta vedlagte som en liten hilsen fradagen; Gleditschs manuskript gjengir dog ikke rigtig den vidunderligetale som han i virkeligheten holdt. 2 — Min hustru komda med og hadde rigtig godt av turen, haaber jeg; vi hadde etsaa straalende veir disse dage, ikke meget koldt og solblankt ogsnehvitt, et under av naturskjønhet. Igaar eftermiddag reiste hunhjem, og jeg har imorges alt talt med hende i telefonen; hun varda vel hjemme efter en god reise. Hjertelig hilsen fra begge til begge!

Deres hengivne
Lyder Brun