Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Om en god Skolebog i Verdenshistorien