Grundtvig, N. F. S. Om en god Skolebog i Verdenshistorien

allerede.

prisopgave, præmiekonkurrence.

Den Kongelige Direktion for Universitetet og De Lærde Skoler.

usandsynligt.

prisopgave, præmiekonkurrence.

erkendtlighed, ekstrabetaling som belønning.

prisopgave, præmiekonkurrence.

den såkaldt lykkelige vinder.

afgjort, bestemt.

udbredt; generelt.

sit manuskript oversætte, her: lade den udgive først i udlandet. Efterspurgte forfattere lod deres manuskripter oversætte for at undgå piratkopier af en trykt originaludgave på deres modersmål.

pruttede om prisen.

efter taksten for manuelt arbejde, der er udført uden kunstnerisk præg.