Grundtvig, N. F. S. Til de Sönderjydske Tydske

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Der er ikke bevaret manuskripter til værket i Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 810.

Grundtvigs artikel “Om en god Skolebog i Verdenshistorien” udkom den 14. marts 1845 i Berlingske Tidende, nr. 66, side 1, fjerde spalte og side 2, 1. spalte.

Senere udgaver

Artiklen blev ikke genoptrykt i Grundtvigs levetid.

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

  • Center for Grundtvigforsknings (tidl. Grundtvig Centeret) eksemplar; beskåret og indbundet.
  • Det Kongelige Biblioteks eksemplar (stregkode: 400029202867); beskåret og indbundet.

Eksemplar 1 har dannet grundlag for tekstetablering og har afgivet faksimiler til udgaven.

Berlingske politiske og Avertissements-Tidende

En samlet bibliografisk beskrivelse af tidsskriftet Berlingske politiske og Avertissements-Tidende er under udarbejdelse.

Intern varians

Der er ikke blevet konstateret intern varians, hverken af tekstlig eller materiel art.

Tekstkritik