Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Om en god Skolebog i Verdenshistorien

Disse Tanker, som jeg, for Sagens Vigtigheds Skyld, syntes ei længere at maatte fortie, anbefaler jeg hermed til Kyndiges Opmærksomhed, uden videre at ændse, hvordan de maatte blive bedømte.