Grundtvig, N. F. S. Tæt udenfor Vebek, hvor Søen er reen

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Følgende manuskript til værket findes i Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København.

Signatur Type Indhold
Fasc. 389.48 Kladde To forskellige forarbejder

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 697.

Digtet med førstelinjen “Tæt udenfor Vebek, hvor Søen er reen” blev trykt i hæftet Sange i Danske Samfund ved Anden Aprils Minde 1841, s. [3-6]. Hæftet blev sandsynligvis delt ud ved mødet i Danske Samfund den 2. april 1841. Oplagsstørrelsen er ikke kendt. Hæftet blev trykt i København hos J.D. Qvist.

Senere udgaver

Digtet udkom bl.a. følgende steder i Grundtvigs levetid:

 • Dannebroge, nr. 1, 4. april 1841, sp. 14-16.
 • Morskabslæsning for den danske Almue, nr. 14, 9. april 1841, s. 215-218.
 • Viser og Sange for Danske Samfund (1841), 3. hæfte, s. 59-63. Titel: “Fiskeren og Havfruen”.

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

 • Grundtvig-Bibliotekets eksemplar, ex. 2, proveniens: Steen Johansen (beskåret og hæftet).
 • Det Kongelige Biblioteks eksemplar, Fr. Thorkelins Grundtvig-samling, 697 (beskåret og indbundet).
 • Grundtvig Centerets eksemplar, proveniens: A. Grundtvig (beskåret og indbundet).

Eksemplar 1 har dannet grundlag for tekstetablering og faksimiler.

Format og papir

Hæftets format er oktav. Det benyttede eksemplar er beskåret og måler ca. 194 × 120 mm. Hæftet består af et usigneret læg på 4 blade (8 sider). Der er benyttet almindeligt trykpapir. Papiret er med tiden gulnet.

Intern varians

Der er ikke konstateret intern varians.

Tekstkritik

Anvendt litteratur

 • Bibliografien, se Johansen, Steen (1948-1954)
 • Dannebroge (1841), nr. 1, 4. april, udg. J.C. Lindberg. København
 • Johansen, Steen (1948-1954) Bibliografi over N.F.S. Grundtvigs skrifter, bind 1-4. København
 • Morskabslæsning for den danske Almue (1841), nr. 14, 9. april, udg. H.K. Rask. København
 • Viser og Sange for Danske Samfund (1841), hæfte 3. København