Grundtvig, N. F. S. Tæt udenfor Vebek, hvor Søen er reen

svalegangen på den øverste etage i en borg.

havet.

navnet er formentlig hentet fra skæmtevisen “Rævens arvegods” (DS 12), hvor hovedpersonen hedder Niels Fisker.

dvs. syntes.

historien.

dvs. bælt, farvand.

navnet er formentlig hentet fra skæmtevisen “Rævens arvegods” (DS 12), hvor hovedpersonen hedder Niels Fisker.

brat (‘fuld’ har forstærkende betydning).

navnet er formentlig hentet fra folkevisen “Havfruens Spaadom” (DgF 42), hvor havfruen, ifølge 👤Resen, hedder Ibrand (Resen 1680, s. 309).

navn for et overnaturligt væsen, der bor under vandet; formentlig hentet af Grundtvig fra folkevisen om Rosmer (DgF 41).

sådan, således.

navnet er formentlig hentet fra skæmtevisen “Rævens arvegods” (DS 12), hvor hovedpersonen hedder Niels Fisker.

vikingefinte, vikingekneb.

at skrive noget på en regning betyder, at man vil huske på det, mærke sig det, for senere at gøre gengæld eller hævne sig.

sådan, således.

hentyder til 👤Horatio Nelson, hvis titel bl.a. var Baron Nelson af Nilen. Rosmer er navnet for et overnaturligt væsen, der bor under vandet; formentlig hentet af Grundtvig fra folkevisen om Rosmer (DgF 41).

sådan, således.

endnu.

hentyder til søofficerernes blå uniformer.

himmellegemernes bevægelse.

dvs. hellere.

om fartøj, der har tilbøjelighed til at krænge over eller kæntre.

kursen.

dvs. kort og bog. At gå fra kort og bog vil sige, at man kommer uden for det område, man kender eller er fortrolig med.

huserede grueligt.

helt.

da.

brav.

benklæder, bukser.

hentyder til søofficerernes blå uniformer.

endnu.

hentyder til søofficerernes blå uniformer.

kan.

berømmelse, ry.

Det er uklart, hvilken kong Christian Grundtvig sigter til.

øst.

navn for et overnaturligt væsen, der bor under vandet; formentlig hentet af Grundtvig fra folkevisen om Rosmer (DgF 41).

skal vi gæste; skal vi angribe, hjemsøge (optativ).

med sikkerhed, utvivlsomt.

skal (vi) tage (optativ).

Anvendt litteratur