Grundtvig, N. F. S. Zions Sang

En del af punktkommentarerne og bibelstedshenvisningerne i læseteksten er udarbejdet på grundlag af oplysninger i Grundtvig: Sang-Værk. Varianter, noter og registre (1956-1964) og Kjærgaard: Salmehåndbog (2008).

endnu.

tænke på, henvende opmærksomheden imod; mindes.

bedømmelser, meningstilkendegivelser.

endnu.

her: billede på gudstjenestens lovsang; harpen bruges ved salmesang i Bibelen, f.eks. i Sl 33,2 og Åb 5,8-9.

endnu.

kristent bryst.

tillige, også.

her: billede på den himmelske, evige gudstjeneste; egl. klangen fra englelignende væsener, der står nærmest Guds trone, mens de synger “Hellig, hellig, hellig” til harpespil; jf. også Åb 4,8-9.

trods; spot (imperativ pluralis).

larm (imperativ pluralis).

edomitter, folkeslag i Østjordanlandet; identificeret som efterkommere af 👤Esau if. 1 Mos 36,8-9.

lav (imperativ pluralis).

Både ulv og ørn er ådselædere, jf. Job 39,30-33 og Matt 24,28 (Biblia 1787).

her: billede på gudstjenestens lovsang; harpen bruges ved salmesang i Bibelen, f.eks. i Sl 33,2 og Åb 5,8-9.

gøres (der) klar til.

klangen af basuner; den lyder i de sidste tider ved Herrens genkomst på dommens dag, jf. Matt 24,31 og f.eks. Åb 1,10 og 8,6.

saml (imperativ pluralis).

endog, endogså.

ikke engang sten lagt på sten ladet tilbage.

her: 👤Kristus, jf. Matt 21,42 og Sl 118,22; jf. også Es 28,16; egl. grundstenen i et hushjørne.

sky med regndråber; tårer, der ligger som en sky for øjnene.

således.

skal hænge (optativ).

øjenbryn.

Zions Bjerg; 👤Kristus; se uddybning i indledningen, afsnittet “Billedsprog”.

dvs. fagre, smukke, skønne.

pagtstegn; regnbuehinde; se uddybning i indledningen, afsnittet “Billedsprog”.

anbragte.

sollys; solskinnets glans.

vores stemme hurtigt frigøres (til).

bestemmelse.

lysende, strålende (efterstillet adjektiv).

tag.

også.

dvs. sylden, grundvolden (overført betydning); her: 👤Jesus Kristus, jf. 1 Kor 3,11; egl. fundamentet af sten under en bygning.

under Guds beskærmelse (bibelsk sprogbrug).

bygger op; bor.

Zions Bjerg; 👤Jesus Kristus; se uddybning i indledningen, afsnittet “Billedsprog”.

løfte, hæve.

lavt som en hytte.

i modsætning til.

undselige, tilbageholdende.

urter med lyseblå blomster; noget, som bærer præg af beskedenhed, troskyldighed og danskhed (Grundtvigs sprogbrug).

ophøjede, højtliggende; himmelske.

det jordiske; mennesket.

lille rum til kirke eller forsamlingssted.

beskedne, uanselige bolig.

tidligt (i livet).

bøjeligt; ydmygt.

i livmoderen, jf. at 👤Kristus fødtes som menneske, Luk 2,6-7; evt. på moders skød.

også.

holde nadver, jf. indstiftelsen af nadveren, Matt 26,26-28.

æsel.

dvs. okse.

bliv (imperativ pluralis).

kaster.

altid; gang på gang.

trange, smalle, jf. Matt 7,14.

styrtet sammen.

oplyses; herliggøres.

mennesket, jf. 1 Mos 2,7 og 3,19.