Grundtvig, N. F. S. Zions Sang

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Der kendes ikke noget manuskript til førstetrykket af “Zions Sang” med førstelinjen “Tør end Nogen ihukomme”.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 422.

Grundtvigs “Zions Sang” blev trykt som indledningsdigt til bind 3 af Theologisk Maanedsskrift. Digtet blev offentliggjort sammen med tredje hæfte, decemberhæftet, der udkom den 14. december 1825 ifølge annoncering i Adresseavisen. Digtet var trykt med større skriftgrad end bindets øvrige indhold og beregnet til at blive indsat, før pagineringen begyndte. Bind 3 var redigeret af Grundtvig og 👤A.G. Rudelbach, udgivet af den Wahlske Boghandling og trykt hos Jens Hostrup Schultz i København.

Senere udgaver

Fra Grundtvigs levetid er fundet følgende genoptryk af “Tør end Nogen ihukomme”:

Årstal Udgivelse
1836-1837 N.F.S. Grundtvig: Sang-Værk til den Danske Kirke, nr. 13, s. 55-58; 11 strofer
1854 [N.F.S. Grundtvig]: Fest-Psalmer, 6. opl., nr. 745, s. 144-146, (7.-10. opl., samme nr.); 9 strofer
1856 [👤Peter Rørdam]: Psalmer, nr. 853, s. 260-262; 9 strofer
1868 N.F.S. Grundtvig: Psalmer og aandelige Sange, Sang-Værk 1, nr. 13, s. 49-52; 11 strofer

Bibliografisk beskrivelse

Anvendte eksemplarer

  • Eksemplar fra Grundtvig-Biblioteket, katalognr. Gr. 1, ex. 1. Eksemplaret indeholder bind 3-4 (1825) (beskåret og indbundet).
  • Eksemplar fra Grundtvig-Biblioteket, katalognr. 3.1, ex. 2. Eksemplaret indeholder bind 1-3 (1825) (beskåret og indbundet).
  • Eksemplar fra Grundtvig Centeret, signeret 👤H. Møller. Eksemplaret indeholder bind 3-4 (1825) (beskåret og indbundet).

Eksemplar 1 er valgt som tekstgrundlag og har afgivet faksimiler til udgaven.

Theologisk Maanedsskrift

En samlet bibliografisk beskrivelse af tidsskriftet Theologisk Maanedsskrift (1825-1828), bind 1-13, er under udarbejdelse.

Intern varians

Der er ikke konstateret intern varians mellem de kollationerede eksemplarer.

Tekstkritik

Anvendt litteratur