Grundtvig, N. F. S. Subskriptionsplan paa en Oversættelse af Sæmunds Edda.

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Der kendes ingen manuskripter til værket.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 130.

Grundtvigs Subskriptionsplan paa en Oversættelse af Sæmunds Edda er dateret den 15. januar 1810. Dog må den formodes at være udkommet efter den 20. januar, udgivelsesdatoen for Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, nr. 30, som Grundtvig henviser til på s. 2.

Subskriptionsplanen blev trykt hos 👤Andreas Seidelin i Store Kannikestræde nr. 46. På Det Kongelige Bibliotek, København, findes i Grundtvig-arkivets fasc. 527,I ni eksemplarer med subskribenter optegnet. Et af disse rummer navnene 👤F.C. Sibbern og 👤H. Holtermann, begge fra Valkendorfs kollegium, hvor Grundtvig også boede.

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

  • Grundtvig-Bibliotekets eksemplar 1, katalognummer 3.2, beskåret løsblad.
  • Grundtvig-Bibliotekets eksemplar 2, uden katalognummer, ubeskåret løsblad.
  • Det Kongelige Biblioteks indbundne eksemplar, katalognr. 31,-11 8o (stregkode: 130020729717).

Eksemplar 1 har dannet grundlag for tekstetablering og faksimiler.

Formler

Format: 8o.

Eksemplaret er let beskåret og måler ca. 176 × 99 mm.

Kollationsformel: [1]2.

Pagineringsformel: 2 blade, upagineret [1-4].

Subskriptionsindbydelsens format er oktav og udgør et kvart ark. Den består af et usigneret læg på 2 blade. Der er ingen paginering.

Indholdsoversigt

[1-2] tekst. [3-4] skema til subskribenter.

Intern varians

Der er ikke konstateret intern varians, hverken af tekstlig eller materiel art.

Tekstkritik

Anvendt litteratur