Grundtvig, N. F. S. Subskriptionsplan paa en Oversættelse af Sæmunds Edda

boghandelen.

originalsproget, her: oldislandsk.

de (for Grundtvig) historiske digte i Den ældre Edda, dvs. heltedigtene (og ikke gudedigtene).

udenlandske.

vil (præsens pluralis).

ellevte.

anmodes om.

skrivepapir, dvs. papir af god kvalitet.

trykpapir, dvs. papir af almindelig kvalitet.

skrivepapir, dvs. papir af god kvalitet.

trykpapir, dvs. papir af almindelig kvalitet.