Stub, Ambrosius Uddrag fra Er nogen, jeg er glæde riig

Melod. Naar jeg dend ædle Drue-Saft i Glasset seer at spille etc.