Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra ADAM HOMO ET DIGT (1839-1848)

Siig mig, om sig min Tanke har forvildet
Ved Løsning af det store Spørgsmaal her:
Hvi har af alle dem, der kom os nær,
Vort Hjerte allerøverst Een just stillet?

Og hvad bevarer Sands og Blik uhildet?
Hvorfor er den Fuldkomne og især
Den Skjønneste ei altid meest os kjær? -
Her er mit Svar: Vi skabtes i Guds Billed.

Den, som af Alle nu os meest behager,
Er Den, i hvem det Træk af Gud har hjemme,
Der just til sig vort Hjerte stærkest drager.

I dette Træk stod Gud for os i Herlighed,
Og hvor vi see dets Afglands, vi fornemme
Den os saa kjære Lighed eller - Kjærlighed.