Paludan-Müller, Fr. 5te Udgave 1873.

5te Udgave 1873.

Det er Forfatterens Ønske, at denne femte, af ham selv besørgede Udgave af Digtet "Adam Homo", i hvis Correctur han har deeltaget, og hvis Text er sammenholdt med de tidligere Udgaver, fremfor nogen af disse maa tjene som Norm for fremtidige Oplag af Digtet, hvis der bliver Brug for saadanne.