Oehlenschläger, Adam Poetiske Skrifter IV

TEKSTRETTELSER

(Originalens Ord er sat efter den skarpe Parentes).

Side 4 L. 3 f. o. stridigt? [stridigt.

» 4 L. 9 f. n. Ebbos [Ebbas

» 5 L. 5 f. o. Præst! [Præst.

» 6 L. 3 f. n. christne [kristne

» 7 L. 7 f. o. dygtigt [dygtig

» 9 L. 2 f. o. ærværdige [ærværdig

» 9 L. 10 f. n. Sæd; [Sæd,

» 10 L. 12 f. n. Sprakaleg [Sprakalege

» 10 L. 10 f. n. mod [med

» 15 L. 4 f. o. du, [du

» 15 L. 10 f. o. uplukket [upuklet

» 15 L. 9 f. n. forbi, [forbi

» 19 L. 11 f. o. Ord? [Ord.

» 20 L. 4 f. o. kunne [kunde

» 20 L. 14 f. n. skalst, [skal

» 22 L. 7 f. o. Velan! [Velan.

» 25 L. 15 f. n. Skytte. [Skytte

» 25 L. 2 f. n. begynder [begynde

» 29 L. 6 f. o. styrker [styrke

» 31 L. 12 f. o. med [ved

» 32 L. 15 f. o. redde [rædde

» 33 L. 13 f. n. Himmel, [Himmel

» 33 L. 7 f. n. Og [O

» 33 L. 5 f. n. spildte [spilte

» 34 L. 8 f. o. Akisøn [Akison

» 35 L. 2 f. o. vilst [vil 481 Side 38 L. 4 f. o. Forslag, Venner! Troer [Forslag. Ven ner! troer

» 38 L. 13 f. o. nægtet. [nægtet

» 39 L. 3 f. o. Stifterlaug [Stifterlag

» 42 L. 9 f. o. sværger [sværge

» 50 L. 1 f. n. stemmer [stemme

» 53 L. 5 f. o. ville [vilde

» 54 L. 4 f. n. Rimberts fromme Værk [Rimberts Værk

» 56 L. 10 f. o. den [det

» 57 L. 1 f. n. Fortræfligt [Fortræffeligt

» 60 L. 1 f. n. troer, [troer

» 62 L. 9 f. n. end [ned

» 64 L. 9 f. o. fuldført [udført

» 66 L. 13 f. o. I [Jeg

» 67 L. 5 f. n. stærkt [stærk

» 70 L. 9 f. o. vender sig til Stridsmændene [venlig til Stridsmændene.

» 77 L. 13 f. n. Sag [Dag

» 78 L. 2 f. o. selv i Natten; men [selv i Natten;

» 79 L. 2 f. n. frisk [friskt

» 81 L. 3 f. n. bælmørk Midnat [en bælmørk Midnat

» 83 L. 8 f. o. drypper [dryppe

» 89 L. 8 f. o. Ret [ret

» 90 L. 8 f. n. Lugt [Luft

» 91 L. 13 f. o. døver [døve

» 94 L. 2 f. o. for [paa

» 98 L. 1 f. n. kræver [kræve

» 100 L. 1 f. o. Væggen [Muren

» 106 L. 4 f. n. Gierningsmanden, [Gierningsmanden.

» 106 L. 1 f. n. mistænkt? tal! [mistænkt?

» 110 L. 12 f. o. veedst [vedst

» 111 L. 2 f. o. Skioldet: [Skioldet!

» 112 L. 12 f. n. Der [Her

» 113 L. 5 f. o. frygter [frygte

» 120 L. 5 f. n. Blod-Nornen [Blod - Nornen

» 125 L. 15 f. o. med Svend; [med;

» 126 L. 3 f. n. Morderen! [Morderen?

» 129 L. 7 f. o. Landets [Landes 482 Side 133 L. 2 f. n. Skygge. [Skygge

» 142 L. 14 f. o. Vindvet [Vinduet

» 145 L. 5 f. o. Grav, [Grav

» 148 L. 1 f. o. Elskov. [Elskov

» 148 L. 11 f. o. med [ved

» 149 L. 1 f. o. ham; [ham,

» 149 L. 14 f. n. Hvor [hvor

» 150 L. 8 f. o. Fraværelsen [Fraværelse

» 150 L. 10 f. o. vel giort [velgiort

» 151 L. 1-2 f. o. Nu, Som det nu gaaer de unge Møer; hun [Som det nu gaaer de unge Møer, nu hun

» 155 L. 13-14 f. n. brat Jeg finder der min Død for Vendens Øxe. [brat jeg finder Der min Død for Vendens Øxe.

» 156 L. 14 f. n. seer sig omkring [seer omkring

» 157 L. 11 f. o. imøde, [imøde

» 158 L. 3 f. o. Axel Thordsøn! [Axel Thordsøn?

» 158 L. 6 f. o. forvandler [forvandle

» 158 L. 11 f. o. ham, [ham

» 158 L. 13 f. o. flyede [flydde

» 161 L. 2 f. n. Min [Du

» 162 L. 5 f. o. Altre [Altere

» 162 L. 12 f. n. andre Ti [andreti

» 164 L. 14 f. o. hendes Moders [hendes sin Moders

» 167 L. 2 f. n. derpaa. [derpaa;

» 172 L. 5 f. o. Tryggvesøn [Tryggesøn

» 177 L. 16 f. o. kjeded [kjended

» 177 L. 14 f. n. Herfra da Landet var i Oprør, da De dragne Sværd [Da dragne Sværd

» 177 L. 6 f. n. Fædrelandet [Fædreland

» 180 L. 7 f. n. Ei, du [Ei du

» 181 L. 6 f. n. umulig, [umulig

» 183 L. 12 f. o. moderløs, [moderløs

» 183 L. 9 f. n. dig! [dig:

» 185 L. 3 f. n. huldt [huld

» 187 L. 4 f. o. Altret [Alteret

» 188 L. 13 f. o. over [oven 483 Side 191 L. 12 f. n. Sødskindbørn! [Sødskindbørn;

» 194 L. 9 f. o. dyderige [dyderigske

» 194 L. 7 f. n. Bøddel [Bødel

» 196 L. 1 f. o. sit Nidingsværk [sin Nidingsværk.

» 198 L. 14 f. n. Har I ei seet [Har I seet

» 199 L. 7 f. o. Gudsødskinde! [Gudsødskinde?

» 204 L. 11 f. n. Man [Men

» 205 L. 10 f. n. istand til [istand

» 206 L. 12 f. o. Stød! [Stød?

» 207 L. 4 f. n. Trolddomsbrev [Troldomsbrev

» 209 L. 14 f. o. Kiærlighed! [Kiærlighed.

» 209 L. 7 f. n. hyllet [hylled'

» 211 L. 1 f. o. Skiebne! [Skiebne.

» 211 L. 10 f. o. Sager [Sagn

» 211 L. 12 f. o. Ved [Bed

» 212 L. 10 f. n. Von [Vom

» 213 L. 12 f. o. Horoscop [Heroscop

» 215 L. 9 f. o. Staaer [Staae

» 220 L. 10 f. o. Guds Navn [Gudsnavn

» 221 L. 12 f. o. Art; [Art,

» 222 L. 2 f. o. op til [til

» 225 L. 5 f. o. Hovedet. [Hovedet

» 225 L. 7 f. n. St. Olaf [St. Olaf;

» 230 L. 15 f. o. Mørke; [Mørke:

» 231 L. 2 f. n. Krands! [Krands;

» 233 L. 10 f. o. Blod! [Blod.

» 233 L. 5 f. n. Sacramente [Sacrament

» 235 L. 1 f. o. ville knæle [knæle

» 237 L. 6 f. o. uheldig [uhældig

» 237 L. 9 f. n. Helt! [Helt

» 242 L. 9 f. n. Forbindingen [Forbindningen

» 243 L. 12 f. o. Hakon! [Hakon

» 243 L. 12 f. n. Axel! [Axel;

» 247 L. 6 f. n. Kæmper, [Kæmper

» 251 L. 2 f. n. Vaabenbroder! [Vaabenbroder

» 254 L. 15 f. o. dit [det

» 267 L. 10 f. o. Had, [Had

» 267 L. 5 f. n. Agt, [Agt

» 274 L. 9 f. o. godt [got 484 Side 280 L. 9 f. n. See saa! [Saa saa!

» 301 L. 7 f. o. Vi [Bi

» 319 L. 7 f. o. Maler, [Maler

» 329 L. 11 f. n. ej en [ej er

» 330 L. 6 f. n. Gange [gange

» 340 L. 3 f. o. Ret [ret

» 346 L. 15 f. n. Vel [Vil

» 348 L. 12 f. n. Ubekiendte, [Ubekiendte.

» 349 L. 7 f. n. Værk! [Værk?

» 353 L. 13 f. o. i en Hast [i Hast

» 365 L. 2 f. n. veed [ved

» 367 L. 3 f. o. Fælden [Fællen

» 371 L. 9 f. n. Sal [Soel

» 378 L. 6 f. o. nok, [nok.

» 382 L. 10 f. o. Nu [Nu,

» 385 L. 14 f. o. ej [og

» 386 L. 1 f. n. Smigreske [Smigerske

» 387 L. 15 f. o. Gud, [Gud

» 389 L. 8 f. o. ham, [ham;

» 394 L. 7 f. n. Engle. [Engle

» 397 L. 9 f. n. min [Min

» 406 L. 16 f. n. Red [Ræd

» 406 L. 8 f. n. Syndre [Synder

» 408 L. 11 f. o. Arbeideren [Arbeiderne

» 408 L. 2 f. n. Fattige [Fartige

» 415 L. 4 f. n. Mausolæ [Mousolæ

» 419 L. 3 f. o. Penge. [Penge

» 426 L. 12 f. o. Det er forbi! Mit Liv [Det er forbi mit Liv!

» 427 L. 2 f. o. vaagne [vaage