Hertz, Henrik Uddrag fra Fristelsen

Møller.

Jeg tænker paa de Ord, Madam Qvist lod falde, at min Agathe og den unge Holgers vare de to Mennesker, Cancellieraaden havde kjærest. Jeg troer, hun har Ret deri. Endnu for et Fjerdingaar siden vilde jeg have svoret paa, at Agathe kom til at arve halvt med Vilhelm efter ham. Men nu arver han Broderparten, og hun maa vel nøies med en ringe Deel.