Hertz, Henrik Uddrag fra Fristelsen

Grenaa.

Jeg har allerede vidst det en fjorten Dages Tid, og den unge Holgers veed det ogsaa. Copien af Testamentet, som Cancellieraaden selv har dicteret mig, maa findes blandt hans Papirer. Originalen har han --- jeg veed ikke af hvad Grund --- givet Madam Qvist at gjemme, men forseglet.