Hertz, Henrik Uddrag fra Fristelsen

Møller
(ene).

Alt løber rundt i mit Hoved . . . Kan jeg ogsaa indlade mig derpaa? Vil ikke min Samvittighed evindelig bebreide mig . . . Hm, hm, hm! Det er en styg Historie? Jeg burde aldrig . . . Men naar jeg igjen kommer i Veiret, kunde jeg saa ikke paa en eller anden Maade --- ja, jeg kunde søge at erstatte Holgers hans Tab . . . det skal jeg --- det lover jeg helligt. Jeg skal ikke hvile, før det er skeet.

(Grenaa kommer hastigt ud med nogle Pakker).