Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Poetiske Skrifter

Opførelsen af »Die Wiener in Berlin«, den første Vaudeville, der er gaaet over en dansk Scene, fik særdeles betydningsfulde Følger.