Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Aprilsnarrene eller intriguen i skolen. Vaudeville

FRUEN
(til Tjenestefolkene.)

Saaledes! Herud med dem allesammen!