Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Aprilsnarrene eller intriguen i skolen. Vaudeville

CONSTANCE

Gaae ind paa mit Værelse, Trine; jeg kommer strax efter.

(Trine gaaer ind i Kabinettet tilvensfre.) (Tjenestefolkene ere imidlertid gaaet ud med de sidste Bænke.)