Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Aprilsnarrene eller intriguen i skolen. Vaudeville

CONSTANCE
(omfavnende hende.)

Min gode Trine, jeg har gjort Dig Uret.