Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Denne omarbejdede Dagbog aftrykkes her I sin Helhed. Af de Brudstykker, som er bevarede, af de oprindelige Optegnelser fra 1802 og 1803, meddeles udvalgte Afsnit.