Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Dagbog begyndt i København Den XXVIIIde November MDCCCII .

Hvad er en Dag? Et Øiebiik,
Vi neppe Tid at skue fik,
Og dog af lutter slige Dage
Vor Levetid bestaar.
Hvo er vel den, som fræk tør klage,
Han ikke nok af Dage faaer?
Lad ham dem sammen regne!
Og ved enhver antegne,
Hvad han paa den har gjort,
Da skal han see, hvis Skyld det er,
Hans Levetid var kort. -
Nikolai Frederik Severin Grundtvig
Studios: Theolog: